1887

Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden samlar in ungas åsikter och tankar om tillhörighet, möjligheter till inflytande, delaktighet i samhällslivet samt erfarenheter av samhällsservice och sociala relationer. I den här rapporten presenterar vi det åländska materialet som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har samlat in genom fokusgruppsintervjuer under våren 2019.

Swedish

.

Tillhörighet

Som människor känner vi tillhörighet då vi upplever att vi är en viktig del av ett större sammanhang eller samhället vi lever i. Att känna tillhörighet till platsen som man bor på kan ofta bidra till aktivt medborgarskap. Känslan av tillhörighet är därmed en viktig bidragande faktor för ungas upplevelse av social inkludering i det åländska samhället.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error