1887

Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden samlar in ungas åsikter och tankar om tillhörighet, möjligheter till inflytande, delaktighet i samhällslivet samt erfarenheter av samhällsservice och sociala relationer. I den här rapporten presenterar vi det åländska materialet som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har samlat in genom fokusgruppsintervjuer under våren 2019.

Swedish

.

Förord

Unga i Norden har generellt sett goda levnadsvillkor. Men vi ser samtidigt utmaningar i alla nordiska länder och utmaningarna är liknande i hela Norden. Det finns grupper av unga som inte upplever att de hör hemma i samhället. De upplever att de inte blir lyssnade på och inte heller tas på allvar när de deltar i offentliga aktiviteter. Vi vet också att platsen där unga växer upp och bor på har betydelse för vilka möjligheter unga har att leva de liv som de vill leva. Den geografiska faktorn påverkar ungas möjligheter, det gäller oavsett om en person växer upp på landsbygden, i en medelstor stad, i ett icke-priviligierat område eller i en storstad med goda förhållanden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error