1887

Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden samlar in ungas åsikter och tankar om tillhörighet, möjligheter till inflytande, delaktighet i samhällslivet samt erfarenheter av samhällsservice och sociala relationer. I den här rapporten presenterar vi det åländska materialet som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har samlat in genom fokusgruppsintervjuer under våren 2019.

Swedish

.

Inledning

Den här rapporten är en del av Nordiska ministerrådets projekt Nabo – ungas sociala inkludering i Norden som koordineras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i Sverige. Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har haft ansvar för genomförande av den åländska delstudien. Social inkludering handlar om en känsla av att vara en del av samhället och projektnamnet Nabo (sv. granne) förmedlar en känsla av gemenskap i nordiska samhällen. Det centrala i undersökningen har varit att lyfta fram ungdomsperspektivet om hur det är att leva och bo som ung på Åland.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error