1887

Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

image of Nabo – ungas röster om social inkludering på Åland

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden samlar in ungas åsikter och tankar om tillhörighet, möjligheter till inflytande, delaktighet i samhällslivet samt erfarenheter av samhällsservice och sociala relationer. I den här rapporten presenterar vi det åländska materialet som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) har samlat in genom fokusgruppsintervjuer under våren 2019.

Swedish

.

Om Nabo

Nabo – ungas sociala inkludering i Norden är ett projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet i nordiska ministerrådet 2018. Projektet löper över perioden 2018–2020 och ämnar synliggöra ungdomsperspektivet på social inkludering genom rösterna från unga i norden. Projektledare är Jeff Jonsson.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error