1887

Lagstiftningspolitik

nordiskt seminarium om lagstiftningspolitik

image of Lagstiftningspolitik

Lagstiftningspolitik är ett begrepp som introducerats i försöken att nå ett helhetsbetonat, planmässigt och samordnat betraktelsesätt på lagstiftningen. Med lagstiftningspolitik avses något mer än enbart strävandena att nå en mer begriplig och överskådlig lagstiftning. Det är fråga om att få ett grepp om lagstiftningen som medel i ett målrationellt, politiskt handlande. Vid det nordiska seminariet om lagstiftningspolitik gjordes en översikt av hur man i varje nordiskt land arbetar för att förbättra lagstiftningens kvalitet och för att skapa en konsekvent lagstiftningspolitik. Som underlag utarbetades nationella rapporter från länderna. Vid seminariet inleddes också en debatt om det finns utrymme för något man kunde kalla en nordisk lagstiftningspolitik. Frågan är om det finns möjligheter att anlägga övergripande mål för det nordiska lagstiftningssamarbetet och att se över de rutiner och samarbetsformer som nu gäller. Frågan är också hur det vore möjligt att bättre än för närvarande politiskt förankra det nordiska lagstiftningssamarbetet och få tydligare politiska målsättningar. Debatten om lagstiftningens kvalitet är ständigt pågående - endast intensiteten varierar. Debatten om lagstiftningspolitik är ett försök att gå in på djupare strukturer. Seminariet i Haiko var ett första försök att föra in denna diskussion i ett nordiskt sammanhang.

Swedish

.

Lagstiftningspolitikens mål och medel – Säädöspolitiikan tavoitteet ja keinot

Också jag vill, som Sten Palmgren, önska er varmt välkomna hit till Haiko gård och vårt gemensamma seminarium. I dag och i morgon kan vi i lugn och ro fördjupa oss i lagstiftningspolitiska frågor. Jag är själv mycket glad över att ni har valt just detta ämne och känt intresse för det. Personligen tror jag att det krävs ett kraftigare politiskt engagemang för att utvecklingen av lagberedningen och rättsordningen såväl på nationell som på nordisk och även på europeisk nivå skall kunna genomföras med framgång.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error