1887

Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse av grensehindre med løsningsforslag

image of Grensehindre i Norden på sosial og arbeidsmarkedsområdet

Arbeidet med å fjerne grensehindre har opp gjennom årene vært et prioritert spørsmål for de nordiske landene. Det er fortløpende blitt utarbeidet en rekke analyser og rapporter på området. På statsministrenes møte i Punkaharju i 2007 ble det vedtatt å gjøre arbeidet med å fjerne grensehindre mer operativt ved å nedsette et Grensehinderforum. Samarbeidet på dette området skal – utover å sikre borgernes rettigheter – støtte opp om økonomisk vekst og en styrket konkurranseevne for de nordiske landene.

Norwegian Danish, Icelandic, Finnish, English

.

Førtidspensjonsytelser

Retten til etterlønn fra Danmark er strengt regulert og kan bare oppnås ved at man oppfyller de særskilte vilkår som framgår av de danske reglene, blant annet kravet om 26 ukers arbeid i Danmark før overgang til etterlønn.

Norwegian Finnish, English, Icelandic, Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error