1887

Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

image of Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal – ud over at værne om medborgernes rettigheder – fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne.

Danish Finnish, English, Norwegian, Icelandic

.

Invaliditetsydelser

Personer, som rejser mellem de nordiske lande, og som rammes af sygdom eller invaliditet, kan få problemer med at forsørge sig selv. Grænsehindringen består både i, at forudsætningerne for bevilling af ydelser ved invaliditet er forskellige, og at ydelserne er udformet forskelligt i de nordiske lande. Dette kan medføre, at en person kan få enten en lavere eller en højere godtgørelse end en person, som kun har arbejdet i ét land.

Danish Finnish, Icelandic, English, Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error