1887

Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

image of Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal – ud over at værne om medborgernes rettigheder – fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne.

Danish Finnish, English, Norwegian, Icelandic

.

Forord

Ekspertgruppen har arbejdet under Nordisk Ministerråds Embedsmandskomité for social- og helsepolitik (EK-S) og Embedsmandskomité for arbejdsliv (EK-A). Gruppen har haft til opgave at udrede de grænsehindringer, som personer, der bevæger sig mellem de nordiske lande, støder på i forhold til arbejdsmarked, social sikring og sociale tjenester. Arbejdet har taget udgangspunkt i Nordisk Ministerråds sekretariats fortegnelse over de nordiske grænsehindringer, som sekretariatet er blevet underrettet om.

Danish Norwegian, Icelandic, Finnish, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error