1887

Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

image of Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal – ud over at værne om medborgernes rettigheder – fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne.

Danish Finnish, English, Norwegian, Icelandic

.

Familieydelser

Den svenske forældreydelse er tidligere blevet betragtet som en familieydelse og er dermed blevet koordineret med de øvrige landes familieydelser. De andre nordiske landes tilsvarende ydelser betragtes dog ikke som familieydelser.

Danish Norwegian, Finnish, Icelandic, English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error