1887

Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Sammenfattende beskrivelse af grænsehindringer med løsningsforslag

image of Grænsehindringer i Norden på social og arbejdsmarkedsområdet

Arbejdet med at fjerne grænsehindringer har i flere år været prioriteret højt i de nordiske lande. Man har løbende udarbejdet en række analyser og rapporter på området. På statsministrenes møde i Punkaharju i 2007 blev det besluttet, at man skulle gøre indsatsen for at fjerne grænsehindringer mere operativ ved at oprette et grænsehindringsforum. Samarbejdet på dette område skal – ud over at værne om medborgernes rettigheder – fremme den økonomiske vækst og styrke de nordiske landes konkurrenceevne.

Danish Finnish, English, Norwegian, Icelandic

.

Administrative problemstillinger

Sagsbehandlingstiderne med henblik på sociale ydelser og dagpenge er forskellige i de nordiske lande. Når der er tale om EU-sager, kan sagsbehandlingstiden være endnu længere, eftersom den pågældende myndighed kan have brug for oplysninger fra en tilsvarende myndighed i et andet EU-land. Dette kan skabe økonomiske problemer for den enkelte.

Danish Norwegian, English, Finnish, Icelandic

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error