1887

Förbundsstaten Norden

image of Förbundsstaten Norden

Norden 2030: De fem nordiska länderna har smält ihop till en förenad politisk federation – Förbundsstaten Norden. Den nya förbundsstaten är med sin gemensamma författning, sitt gemensamma styre och med sina 25 miljoner invånare, en helt ny och tung aktör på den europeiska scenen. Om länderna har modet till det. Den kontroversiella samhällsdebattören och historikern, Gunnar Wetterberg argumenterar sakligt och precist över en ny nordisk förbundsstat. En reell federation med ansvar för utrikes- och säkerhetspolitiken, de finanspolitiska ramarna och alla centrala områden inom lagstiftningens huvudområden från invandringen till socialpolitiken. Gunnar Wetterberg blåste förra året nytt liv i debatten om en pånyttfödelse av Kalmarunionen. Diskussionen var både känslomässig och kraftfull och nådde ända till Tyskland, Spanien och Italien. I Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok 2010 utvecklar Wetterberg nu sin vision om Förbundsstaten Norden. Med sina politisktytterst kontroversiella förslag förväntas författaren att åter skapa debatt i de fem nordiska länderna.

Swedish English

.

Sikta mot stjärnorna…

Jag har ett kluvet förhållande till Nordens historia. Det är naturligtvis den som har skapat förutsättningarna för vad Norden skulle kunna bli; men i nästan lika hög grad är det historien som skymmer framtidens möjligheter. Genom att vi nästan alltid läser historien med facit i hand verkar dagens fem stater mer eller mindre naturgivna. I själva verket kan man argumentera för att det lika gärna kunde vara tvärtom: sex seklers olyckor har kommit i vägen för den samling som annars hade kunnat äga rum, ungefär som i Frankrike, England, Spanien, Storbritannien, Italien eller Tyskland.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error