1887

Förbundsstaten Norden

image of Förbundsstaten Norden

Norden 2030: De fem nordiska länderna har smält ihop till en förenad politisk federation – Förbundsstaten Norden. Den nya förbundsstaten är med sin gemensamma författning, sitt gemensamma styre och med sina 25 miljoner invånare, en helt ny och tung aktör på den europeiska scenen. Om länderna har modet till det. Den kontroversiella samhällsdebattören och historikern, Gunnar Wetterberg argumenterar sakligt och precist över en ny nordisk förbundsstat. En reell federation med ansvar för utrikes- och säkerhetspolitiken, de finanspolitiska ramarna och alla centrala områden inom lagstiftningens huvudområden från invandringen till socialpolitiken. Gunnar Wetterberg blåste förra året nytt liv i debatten om en pånyttfödelse av Kalmarunionen. Diskussionen var både känslomässig och kraftfull och nådde ända till Tyskland, Spanien och Italien. I Nordiska rådets och Nordiska ministerrådets årsbok 2010 utvecklar Wetterberg nu sin vision om Förbundsstaten Norden. Med sina politisktytterst kontroversiella förslag förväntas författaren att åter skapa debatt i de fem nordiska länderna.

Swedish English

.

De nya förutsättningarna

Ända sedan Hedenhös har grannarnas och stormakternas intressen gjort sig gällande i Nordens historia. Praktiskt taget alltid har de motverkat tendenserna till samverkan. Sällan – möjligen med Margaretas Kalmarunion och andra världskrigets drömmar om ett efterkrigsförbund – har trycket utifrån lett till samling. Av nödtvång eller på grund av egna ambitioner har grannarna ibland lierat sig med andra, inte så sällan mot varandra.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error