1887

Finansaftalelov

Perspektiver for Norden og EU

image of Finansaftalelov

I rapporten diskuteres – med udgangspunkt i erfaringerne med den norske finansaftalelov fra 1999 – behov og muligheder for en lignende finansaftalelovgivning i de øvrige nordiske lande samt fællesnordiske initiativer angående europæisk finansiel forbrugerbeskyttelseslovgivning. I første del af rapporten peges på fordele og ulemper ved sammenhængende sektorspecifik beskyttelseslovgivning bestående af forholdsvis præcise beskyttelsesregler sammenlignet med en retstilstand, hvor reglerne udelukkende eller i vidt omfang beror på generalklausuler/god skik regler og almen kontraktlige principper m.v., der på visse områder suppleres af fragmentarisk sektorspecifik lovgivning. Rapportens anden del angår den europæiske forbrugerbeskyttelse i banksektoren. På grundlag af en oversigtsmæssig gennemgang af den bestående EU- regulering og en kort omtale af de væsentligste EU-initiativer, der er under forberedelse på området, peges på forskellige spørgsmål angående fællesnordiske initiativer med henblik på påvirkning af den EU-retlige finansaftaleregulering i almindelighed og de verserende direktivforslag.

Danish

.

EU-lovgivning under forberedelse

I 2002 fremsatte Kommissionen et forslag til nyt direktiv, der skulle afløse det gældende direktiv (87/102) om forbrugerkreditaftaler. Det oprindelige forslag indebar en vis udvidelse af reguleringsområdet, bl.a. ved at inddrage visse spørgsmål angående kaution, og en øget reguleringsintensitet ved at foreskrive totalharmonisering. Forslaget mødte megen modstand, som førte til, at Kommissionen i 2005 fremsatte et noget modificeret, revideret forslag.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error