1887

Elektroniske resepter over landegrenser i norden

Nordisk eHelseforum

image of Elektroniske resepter over landegrenser i norden

Utgangspunktet for dette arbeidet er for det første at alle de nordiske landene enten har tatt i bruk elektroniske resepter eller har konkrete planer og prosjekter i gang for å ta disse i bruk. Videre foreligger det allerede et langt og godt samarbeid mellom landene i Norden når det gjelder tradisjonelle resepter og i flere tiår har landenes lovgiv-ning vært harmonisert slik at de nordiske land anerkjenner hverandres resepter. Denne rapporten er utarbeidet av Leif Erik Nohr ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø, Norge, på vegne av Nordisk eHelseforum. Medlemmene av forumet og medlemmene av Nordisk juristnettverk for eHelse har gitt viktige bidrag både i prosessen frem til ferdigstillelse av rapporten og ikke minst i forbindelse med gjennomføring av kartleggingen av elektroniske resepter i de nordiske landene.

Norwegian

.

Rammer og utfordringer

Selv om informasjons- og kommunikasjonsteknologi utvilsomt er gode verktøy i helsevesenet er det en rekke utfordringer og problemer knyttet til bruken. Dette gjelder denne teknologien på samme måte som alle andre innovasjoner. I alle de nordiske landene har man erfaring fra det å arbeide med juridiske spørsmål, teknologi og standarder, informasjonsteknologiens innvirkning på organisasjonene, økonomiske konsekvenser, osv, osv. Alle disse temaene «tar man med seg» når man ønsker å tilby helsetjenester også utenfor rammen av en enkelt stat og mellom ulike stater, i tillegg til at slike «grenseoverskridende» tjenester utløser nye utfordringer og skaper andre problemer.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error