1887

Elektroniske resepter over landegrenser i norden

Nordisk eHelseforum

image of Elektroniske resepter over landegrenser i norden

Utgangspunktet for dette arbeidet er for det første at alle de nordiske landene enten har tatt i bruk elektroniske resepter eller har konkrete planer og prosjekter i gang for å ta disse i bruk. Videre foreligger det allerede et langt og godt samarbeid mellom landene i Norden når det gjelder tradisjonelle resepter og i flere tiår har landenes lovgiv-ning vært harmonisert slik at de nordiske land anerkjenner hverandres resepter. Denne rapporten er utarbeidet av Leif Erik Nohr ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tromsø, Norge, på vegne av Nordisk eHelseforum. Medlemmene av forumet og medlemmene av Nordisk juristnettverk for eHelse har gitt viktige bidrag både i prosessen frem til ferdigstillelse av rapporten og ikke minst i forbindelse med gjennomføring av kartleggingen av elektroniske resepter i de nordiske landene.

Norwegian

.

Elektroniske resepter over landegrensene i Norden – hvorfor?

Selv om alle de nordiske landene har tatt i bruk informasjonsteknologi i helsevesenet i forholdsvis stor skala og herunder tatt i bruk elektroniske resepter er jo ikke dette i seg selv grunn nok til å bruke tid og ressurser på å utvikle en overnasjonal, nordisk løsning. Det er imidlertid gode grunner for at dette ikke bare er noe de nordiske landene kan se nærmere på, men at det er noe vi faktisk må gjøre.

Norwegian

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error