1887

Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

image of Effektivare multilaterala insatser i östersjöregionen och dess närområde

Rapporten framlägger en serie förslag till en nordisk strategi för multilaterala insatser i Östersjöregionen. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de internationella finansiella institutionerna (IFIs). Relationerna till EU-kommissionen och till det stora antalet regionala organ behandlas också. Rekommendationerna innefattar förslag till en mera proaktiv och målinriktad nordisk roll i IFIs, förslag om vilka sakområden som bör prioriteras (miljö, transporter och forskning/utveckling/innovation) samt enskilda IFIs roller i regionen. Därutöver diskuteras tänkbara former för att förbättra samordningen mellan IFIs och samverkan med andra aktörer liksom specifika geografiska prioriteringar. Rapporten förordar att ett ministerbeslut om en förnyad strategi kombineras med en detaljerad uppföljning på såväl nationell som nordisk nivå.

Swedish

.

Korta fakta om IFIs som verksamma i östersjöregionen och dess närområden

Banken har sitt huvudkontor i London och inledde sin verksamhet 1991. Den har som huvudsakligt syfte att medverka till övergången till marknadsekonomi i Central- och Östeuropa samt i det forna Sovjetunionen. Bankens medlemmar utgörs av 61 länder samt EU och EIB. Samtliga nordiska och baltiska länder är medlemmar. Verksamheten är primärt inriktad på att bidra till att utveckla den privata sektorn. Banken arbetar med en bred uppsättning instrument alltifrån traditionell långivning till riskkapital i olika former. Stadgan föreskriver att banken kan samarbeta endast med länder som respekterar demokratiska principer. EBRDs totala affärsvolym 2006 uppgick till € 4,9 miljarder.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error