1887

Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål

Rapport från Nordiskt seminarium i Stockholm den 25 september 2008

image of Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål

Vissa typer av brottslighet har under senare år blivit mer komplicerad och svårutredd. Många utredningar tar lång tid. Omfattande och långdragna utredningar innebär påfrestningar på såväl rättssystemen som misstänkta och brottsoffer. Det är därför angeläget att i olika sammanhang diskutera vad som kan göras för att möta det ökande målinflödet och de alltmer komplexa utredningarna. Åklagarmyndigheten i Sverige anordnade hösten 2008 ett seminarium på temat Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål. Syftet med seminariet var att i nordiskt sammanhang diskutera erfarenheter från de olika länderna när det gäller t.ex. lagstiftning, utvecklingsarbete och arbetsmetoder. Målsättningen med seminariet var att finna uppslag till lösningar på de problem som framförallt åklagare, men också polis och domstolar, ställs inför vid handläggningen av stora och komplicerade brottmål. Denna rapport innehåller en redovisning av seminariet. Anförandena och diskussionerna har dokumenterats, sammanfattats och redigerats av kammaråklagaren Eva Thunegard (projektledare), vice chefsåklagaren Charlotte Dangården, kammaråklagaren Annika Bokefors, assistentåklagaren Lisa Lindberg och jur. stud Louise Gräslund.

Swedish

.

Riksåklagare Anders Perklevs välkomstanförande

Stora utredningar innebär påfrestningar, inte bara på parterna och medarbetarna,utan även på rättssystemen i stort. Långdragna förundersökningar med ett omfattande material tar mycket resurser i anspråk, blir svåra att hantera och leder till utdragna processer i domstol. Det är angeläget att I ett nordiskt sammanhang diskutera, utbyta erfarenheter och finna uppslag och idéer till lösningar på de problem som framför allt åklagare - men också polis och domstolar - ställs inför vid handläggningen av de stora och komplicerade brottmålen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error