1887

Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål

Rapport från Nordiskt seminarium i Stockholm den 25 september 2008

image of Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål

Vissa typer av brottslighet har under senare år blivit mer komplicerad och svårutredd. Många utredningar tar lång tid. Omfattande och långdragna utredningar innebär påfrestningar på såväl rättssystemen som misstänkta och brottsoffer. Det är därför angeläget att i olika sammanhang diskutera vad som kan göras för att möta det ökande målinflödet och de alltmer komplexa utredningarna. Åklagarmyndigheten i Sverige anordnade hösten 2008 ett seminarium på temat Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål. Syftet med seminariet var att i nordiskt sammanhang diskutera erfarenheter från de olika länderna när det gäller t.ex. lagstiftning, utvecklingsarbete och arbetsmetoder. Målsättningen med seminariet var att finna uppslag till lösningar på de problem som framförallt åklagare, men också polis och domstolar, ställs inför vid handläggningen av stora och komplicerade brottmål. Denna rapport innehåller en redovisning av seminariet. Anförandena och diskussionerna har dokumenterats, sammanfattats och redigerats av kammaråklagaren Eva Thunegard (projektledare), vice chefsåklagaren Charlotte Dangården, kammaråklagaren Annika Bokefors, assistentåklagaren Lisa Lindberg och jur. stud Louise Gräslund.

Swedish

.

Åtgärder för att minska utredningstiden i stora mål — Nationella initiativ och erfarenheter (Workshop 1)

Hanne Schmidt inledde med en redogörelse över situationen i Danmark. I Danmark har man övervägt frågan om en minskning av utredningstider många gånger genom åren. Redan 1977 kom Retsplejerådets betänkande om rättens kompetens och arbetsform. Det senaste är Strafferetsplejeudvalgets betänkande från 2007, vilket innehåller förslag om begränsningar av långvariga utredningar och långa häktningstider. Den 17:e juni 2008 blev det en ändring i den danska retsplejeloven om just sådana begränsningar. Den nya lagen bidrar även generellt sett till en snabbare behandling av brottmål.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error