1887

Don't Worry, Be Happy

En lägesrapport för de nordiska demokratierna

image of Don't Worry, Be Happy

Nordiska ministerrådet ha analyserat data från intervjuer med invånare i Norden för att undersöka hur synen på demokratin och det demokratiska deltagandet förändrats sedan början på 2000-talet. Undersökningen visar att intresset för politik har ökat i Norden sedan 2002, samtidigt som det inte går att se någon entydig trend vad gäller förtroendet förde nationella parlamenten och tilliten till politiker. Jämfört med övriga Europa har nordborna ett högt förtroende för EU-parlamentet. Intresset för politik är också större i Norden än i övriga Europa. Denna rapport är författad av Nordiska ministerrådets analys- och statistikenhet. Enhetens rapportserie ska belysa aktuella ämnen som är centrala utifrån ett nordiskt perspektiv.

Swedish English

.

Sammanfattning

I dagens debatt talas det inte sällan om hur demokratin står inför utmaningar och det politiska engagemanget är på tillbakagång. Nordiska ministerrådet har sammanställt data från intervjuer med invånare i de nordiska länderna från år 2002 och 2016 för att undersöka hur intresset för politik och det politiska engagemanget förändrats i Norden. Rapporten undersöker också hur hög tillit nordborna har till politiker och parlament och om denna förändrats över tid. Förutom att jämföra de nordiska länderna med varandra på nationell nivå, har synen på demokrati och deltagandet i de demokratiska processerna också jämförts mellan kön och åldersgrupper inom varje enskilt nordiskt land. Skiljer sig synen på demokrati mellan de yngre och äldre? De nordiska länderna har även jämförts med övriga Europa för att undersöka om Norden står ut i en europeisk kontext.

Swedish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error