1887

Sted, (U)lighed og Køn

En kortlægning af udfordringer og best practices i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nordens yderområder

image of Sted, (U)lighed og Køn

Denne kortlægning præsenterer en selekteret oversigt over eksisterende forskning og faglitteratur om køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i de nordiske lande. De nordiske lande står overfor en række udfordringer, som ikke bør/kan forstås, og ej heller løses, uden at medtænke et kønsperspektiv. Det drejer sig bl.a. om ændrede levevilkår som følge af globale forandringer, stagnerende eller negativ økonomisk udvikling, nedgang i antallet af arbejdspladser (især i de traditionelle mandefag) samt ikke mindst migration og affolkning, hvilket blandt skyldes, at områdernes unge (især kvinderne) flytter til de større byer for at tage en uddannelse. Der er tale om udfordringer, som ikke bare har stor betydning for områdernes levedygtighed og sammenhængskraft, men også for de mænd og kvin der, der bor her, og for deres indbyrdes sociale relationer.

Danish

.

Uddannelse, (im)mobilitet og køn

I dette afsnit sætter vi fokus på unge og deres uddannelsesmønstre i de forskellige nordiske yderområder – på uddannelsesvalg, flyttemønstre, flyttemotiver og transport. Samtidig er det nødvendigt at have i baghovedet, at der indenfor diskussionerne om uddannelse og køn de senere år har været en særlig opmærksomhed på drenges præstationer i uddannelsessystemet, og hvor termer som fx the failing boys har været i anvendelse. Ofte er forskellen mellem drenge og pigers uddannelsesmæssige præstationer blevet forklaret med, at drenge og piger er biologisk forskellige, og at forklaringen på, at drenge ”halter bagud” bl.a. er, at de har sværere ved at sidde stille og koncentrere sig, og at skolen, som den er udformet i dag, ikke ”passer til” drengene. Eller man kan, som vi gør det, fremhæve, at den biologiske tilgang måske nok kan forklare noget, men ikke alt, idet det ikke er alle drenge, der klarer sig dårligere end piger, hvilket også forklares med, at køn interagerer med andre sociale kategorier såsom klasse, etnicitet, lokalitet, osv.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error