1887

Sted, (U)lighed og Køn

En kortlægning af udfordringer og best practices i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nordens yderområder

image of Sted, (U)lighed og Køn

Denne kortlægning præsenterer en selekteret oversigt over eksisterende forskning og faglitteratur om køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i de nordiske lande. De nordiske lande står overfor en række udfordringer, som ikke bør/kan forstås, og ej heller løses, uden at medtænke et kønsperspektiv. Det drejer sig bl.a. om ændrede levevilkår som følge af globale forandringer, stagnerende eller negativ økonomisk udvikling, nedgang i antallet af arbejdspladser (især i de traditionelle mandefag) samt ikke mindst migration og affolkning, hvilket blandt skyldes, at områdernes unge (især kvinderne) flytter til de større byer for at tage en uddannelse. Der er tale om udfordringer, som ikke bare har stor betydning for områdernes levedygtighed og sammenhængskraft, men også for de mænd og kvin der, der bor her, og for deres indbyrdes sociale relationer.

Danish English

.

Levevilkår, demografiske ændringer og køn

Med 3,5 millioner km2 og en population på kun 26 millioner er Norden den region i verden, som har den laveste befolkningstæthed, hvilket bevirker, at store dele af de nordiske lande er ubeboede eller har en meget lav befolkningstæthed. Som beskrevet indledningsvis skaber dette forskellige former for udfordringer for yderområderne bl.a. i forhold til beskæftigelse, uddannelse og infrastruktur. Samtidig er der en række væsentlige demografiske og geografiske forskelle de nordiske lande imellem. I dette afsnit opridser vi forskellige karakteristika ved levevilkårene og de demografiske ændringer i de forskellige yderområder i norden; karakteristika der danner rammen om de udviklinger, der beskrives i rapportens øvrige afsnit, og som er essentielle for forståelsen af relationerne mellem køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nordens yderområder. Der lægges i afsnittet vægt på at fremhæve eventuelle særlige kønnede og/eller geografiske aspekter der kan tænkes at påvirke udviklingen i den enkelte nationale kontekst, og i de lande hvor vi har valgt at lægge fokus på en særlig region, begrundes valget heraf.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error