1887

Sted, (U)lighed og Køn

En kortlægning af udfordringer og best practices i relation til køn, uddannelse og befolkningsstrømme i Nordens yderområder

image of Sted, (U)lighed og Køn

Denne kortlægning præsenterer en selekteret oversigt over eksisterende forskning og faglitteratur om køn, uddannelse og befolkningsstrømme i yderområderne i de nordiske lande. De nordiske lande står overfor en række udfordringer, som ikke bør/kan forstås, og ej heller løses, uden at medtænke et kønsperspektiv. Det drejer sig bl.a. om ændrede levevilkår som følge af globale forandringer, stagnerende eller negativ økonomisk udvikling, nedgang i antallet af arbejdspladser (især i de traditionelle mandefag) samt ikke mindst migration og affolkning, hvilket blandt skyldes, at områdernes unge (især kvinderne) flytter til de større byer for at tage en uddannelse. Der er tale om udfordringer, som ikke bare har stor betydning for områdernes levedygtighed og sammenhængskraft, men også for de mænd og kvin der, der bor her, og for deres indbyrdes sociale relationer.

Danish

.

Køn, arbejdsmarked og arbejdsliv under forandring

I dette afsnit sætter vi fokus på nogle af de gennemgribende forandringer, som arbejdsmarkederne i Nordens yderområder har været præget af, og på hvordan forandringerne rummer en klar kønsdimension, idet det især er de traditionelle ”mandefag”, der har været under pres, hvilket skaber nogle særlige betingelser for mændene i Nordens yderområder. I nogle af Nordens yderområder er der tale om massearbejdsløshed blandt især mændene, og visse steder søges de ændrede lokale erhvervsmuligheder at blive imødekommet med omskolingsprojekter for at få mændene i områderne til at finde beskæftigelse indenfor erhverv, som tidligere har været kategoriseret som ”kvindefag”, fx service og plejesektoren.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error