1887

Kreative erhverv i Norden

image of Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv har de seneste år udgjort en stadig større andel af Nordens økonomi. Formålet med rapporten er at kortlægge de kreative erhvervs betydning for økonomierne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og derigennem skabe et opdateret videngrundlag for en øget udnyttelse af erhvervsmæssigt potentiale i Nordens kreative erhverv. Analysen, udført af Danmarks Statistik for KreaNord i 2012, belyser landenes kreative erhverv og baserer sig på erhvervsstatistiske oplysninger fra eksisterende statistikregistre i Danmark, Finland, Norge og Sverige.Genudgivet i 2015 i forbindelse med afviklingen af KreaNord, Nordisk Ministerråds initiativ om kulturelle og kreative erhverv (2008–2015).

Danish

.

Sammenfatning

De kreative erhverv i Danmark, Norge og Sverige synes at være mindre påvirket af krisen end det øvrige erhvervsliv i de nordiske lande. De kreative erhvervs andel af det samlede antal beskæftigede er steget med 2 % i Sverige og 10 % i Norge i perioden 2007-2010. Samtidig er beskæftigelsen i øvrige markedsmæssige erhverv faldet med 1 % i Sverige og steget med 7 % i Norge.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error