1887

Kreative erhverv i Norden

image of Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv har de seneste år udgjort en stadig større andel af Nordens økonomi. Formålet med rapporten er at kortlægge de kreative erhvervs betydning for økonomierne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og derigennem skabe et opdateret videngrundlag for en øget udnyttelse af erhvervsmæssigt potentiale i Nordens kreative erhverv. Analysen, udført af Danmarks Statistik for KreaNord i 2012, belyser landenes kreative erhverv og baserer sig på erhvervsstatistiske oplysninger fra eksisterende statistikregistre i Danmark, Finland, Norge og Sverige.Genudgivet i 2015 i forbindelse med afviklingen af KreaNord, Nordisk Ministerråds initiativ om kulturelle og kreative erhverv (2008–2015).

Danish

.

Omsætning i kreative erhverv

De nationale erhvervsstatistikker opgør omsætningen for alle erhverv uden at tage højde for input og output. Dette medfører, at omsætningen knyttet til en given vare kan indgå i opgørelsen af den samlede omsætning flere gange, idet varen gennemgår en proces fra eksempelvis produktion til engros- og detailsalg.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error