1887

Kreative erhverv i Norden

image of Kreative erhverv i Norden

Kreative erhverv har de seneste år udgjort en stadig større andel af Nordens økonomi. Formålet med rapporten er at kortlægge de kreative erhvervs betydning for økonomierne i Danmark, Finland, Norge og Sverige, og derigennem skabe et opdateret videngrundlag for en øget udnyttelse af erhvervsmæssigt potentiale i Nordens kreative erhverv. Analysen, udført af Danmarks Statistik for KreaNord i 2012, belyser landenes kreative erhverv og baserer sig på erhvervsstatistiske oplysninger fra eksisterende statistikregistre i Danmark, Finland, Norge og Sverige.Genudgivet i 2015 i forbindelse med afviklingen af KreaNord, Nordisk Ministerråds initiativ om kulturelle og kreative erhverv (2008–2015).

Danish

.

Indledning

De kreative erhverv har de seneste år udgjort en stadig større andel af de nordiske økonomier. Særligt udviklingen af nye teknologier inden for IT og kommunikation driver væksten inden for de kreative erhverv.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error