1887

IPR i kreativa näringar

image of IPR i kreativa näringar

Denna rapport fokuserar på utmaningar relaterade till immateriella rättigheter i kreativa näringar. Rapporten har tagits fram i 2012 som en del av Nordiska ministerrådets KreaNord-initiativ och bygger vidare på ”Nordic Version of the OECD Report: SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries”. Rapporten ser på möjligheter och hinder relaterade till immateriella rättigheter i skapandet av en gemensam nordisk marknad för kreativa och kulturella näringar.Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008–2015).

 

Swedish

.

Utbildning

Det förra projektet visade att det finns en utbredd okunskap om IPR i de kulturella och kreativa näringarna. Okunskapen handlar om allt från rättigheterna som sådana till frågan om avtalskonstruktionernas betydelse. Det visade sig också att många upplever att de inte vet vem de kan få stöd av och att de också saknar resurser att få stöd. Dessa resultat visar att det tycks som om det finns brister beträffande utbildning i IPR inom de utbildningar som riktar sig till personer som vill arbeta i dessa näringar.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error