1887

IPR i kreativa näringar

image of IPR i kreativa näringar

Denna rapport fokuserar på utmaningar relaterade till immateriella rättigheter i kreativa näringar. Rapporten har tagits fram i 2012 som en del av Nordiska ministerrådets KreaNord-initiativ och bygger vidare på ”Nordic Version of the OECD Report: SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries”. Rapporten ser på möjligheter och hinder relaterade till immateriella rättigheter i skapandet av en gemensam nordisk marknad för kreativa och kulturella näringar.Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008–2015).

 

Swedish

.

Rättsutredning

De nordiska länderna har traditionellt haft ett mycket nära samarbete på immaterialrättsområdet. Flera av immaterialrättens centrala lagar har varit föremål för samarbete vilket lett till en stor rättslikhet. Lagstiftningsarbetet skedde i samverkan och det var också naturligt att i utredningar utreda hur det såg ut på olika områden i de andra nordiska länderna. De senaste åren har denna situation dock kommit att förändras, på flera av immaterialrättens område.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error