1887

IPR i kreativa näringar

image of IPR i kreativa näringar

Denna rapport fokuserar på utmaningar relaterade till immateriella rättigheter i kreativa näringar. Rapporten har tagits fram i 2012 som en del av Nordiska ministerrådets KreaNord-initiativ och bygger vidare på ”Nordic Version of the OECD Report: SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries”. Rapporten ser på möjligheter och hinder relaterade till immateriella rättigheter i skapandet av en gemensam nordisk marknad för kreativa och kulturella näringar.Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008–2015).

 

Swedish

.

Möjliga vägar framåt

Såväl det tidigare projektet, som redovisades i ”Nordic Version of the OECD Report: Intellectual Assets and Innovation The SME Dimension” som det aktuella är det några problem som blir särskilt tydliga. Det handlar särskilt om att det finns en bristande kompetens på IPRområdet, vilket får konsekvenser för enskilda företag såväl som för utvecklingen av hela branscher.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error