1887

IPR i kreativa näringar

image of IPR i kreativa näringar

Denna rapport fokuserar på utmaningar relaterade till immateriella rättigheter i kreativa näringar. Rapporten har tagits fram i 2012 som en del av Nordiska ministerrådets KreaNord-initiativ och bygger vidare på ”Nordic Version of the OECD Report: SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries”. Rapporten ser på möjligheter och hinder relaterade till immateriella rättigheter i skapandet av en gemensam nordisk marknad för kreativa och kulturella näringar.Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008–2015).

 

Swedish

.

Case

När det gäller IPR i de kreativa näringarna är viktigt att belysa frågan varför de agerar som de gör. Det är därför som det har varit en väsentlig del i projektet att genomföra intervjuer för att se hur den praktiska verkligheten i de kreativa näringarna ser ut.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error