1887

Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden

image of Entreprenörskap i högre konstnärlig och kreativ utbildning i Norden

Denna rapport, utfört av Nordic Game Resources för KreaNord i 2010, består av tre delar. Det första området är en kartläggning av förekomsten av entreprenörskapsutbildning som är tillgänglig för studenter vid högre konstnärliga och kreativa utbildningar i Norden. Det andra området innebär att hitta goda exempel på entreprenörskapsutbildningar och diskutera dessa i jämförelse med det övriga utbudet. Studiens tredje område består av rekommendationer som kan användas i arbetet med att skapa policies för entreprenörskap inom högre konstnärlig och kreativ utbildning.Återpublicerad 2015 i samband med avvecklingen av KreaNord, Nordiska ministerrådets initiativ för kulturella och kreativa näringar (2008–2015).

Swedish

.

Resultatredovisning

Alla de nordiska länderna erbjuder högre utbildning på högskola eller universitet. Universiteten utmärks av att man inom dem har rätt att utfärda examina på forskarutbildningsnivå. Utbildningssystemet för de respektive länderna och Färöarna skisseras kort nedan i de kapitel som berör respektive land.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error