1887

Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries

image of Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries

Rapporten præsenterer et studie af brugen af frivillige aftaler og forekomsten af miljømærker i de nordiske lande, inklusiv brugen af instrumenterne i et policy mix med andre policy værktøjer. Grundlaget for rapporten er fem landestudier, der hver især kortlægger brugen af de nævnte policy værktøjer i de fem nordiske lande og præsenterer identificerede evalueringer af konkrete frivillige aftaler og miljømærkeordninger. Fra evalueringerne uddrages konklusioner om omkostningseffektivitet samt gode og dårlige eksempler på anvendelse af frivillige aftaler og miljømærkeordninger i kombination med andre styringsmidler. Det primære formål er at udvikle anbefalinger, der kan understøtte og give input til justeringer af strategier for den fremtidige anvendelse af frivillige aftaler og miljømærker i de nordiske landes miljøregulering. Rapporten er udført af Plan Miljø og finansieret af Nordisk Ministerråd.

English

.

Methodology

The present report is mainly based on literature studies and interviews with relevant experts and stakeholders. Information from assessments, evaluations, articles and thematic reports published by authorities and scientists has been combined with the research of the team behind the report. In order to gain knowledge on the most recent developments, future expectations and actors’ opinions, the team has carried through interviews with representatives of agencies, authorities, trade and industry either by telephone or e-mail. The main themes of the interviews have been experiences with VAs and eco-labels as well as references to relevant studies and evaluations.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error