1887

Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries

image of Voluntary Agreements and Environmental Labelling in the Nordic Countries

Rapporten præsenterer et studie af brugen af frivillige aftaler og forekomsten af miljømærker i de nordiske lande, inklusiv brugen af instrumenterne i et policy mix med andre policy værktøjer. Grundlaget for rapporten er fem landestudier, der hver især kortlægger brugen af de nævnte policy værktøjer i de fem nordiske lande og præsenterer identificerede evalueringer af konkrete frivillige aftaler og miljømærkeordninger. Fra evalueringerne uddrages konklusioner om omkostningseffektivitet samt gode og dårlige eksempler på anvendelse af frivillige aftaler og miljømærkeordninger i kombination med andre styringsmidler. Det primære formål er at udvikle anbefalinger, der kan understøtte og give input til justeringer af strategier for den fremtidige anvendelse af frivillige aftaler og miljømærker i de nordiske landes miljøregulering. Rapporten er udført af Plan Miljø og finansieret af Nordisk Ministerråd.

English

.

Definitions and approaches

The term “soft regulatory instruments” has been defined by many actors, but no common definition has yet been agreed on. In this project soft regulatory instruments are understood in a wide sense, covering cooperation between authorities and the private sector as well as government means of promoting a proactive approach to environmental challenges. The definition includes, but is not limited to, “soft law’, which has been defined as: “rules of conduct which, in principle, have no legally binding force, but which nevertheless may have practical effects”.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error