1887

Verdensarv i Norden 2004

Oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur og naturarv Vega 30.-31. august 2004

image of Verdensarv i Norden 2004

I slutten av august 2004 ble det gjennomført en nordisk seminar om status for verdensarvarbeidet i Norden. Det deltok fagfolk fra de ulike forvaltnings-institusjonene i Norden samt spesialister fra Nordic World Hertage Fundation og de internasjonale organene som handterer verdensarvsaker UNESCO, IUCN og ICOMOS. Seminaret ble avholdt på Vega på Helgelandskysten i Norge. Stedet var valgt på grunn av at Veganøyan ble innskrevet på Verdensarvlisten under UNESCOs møte i Kina i juni/juli 2004. Seminaret var en oppfølging at et tilsvarende seminar holdt i Island i 1997. Under seminaret ble en rekke tilrådninger vedtatt.

Swedish

.

Statusrapport över världsarvet i Finland

Finland har uppdaterat tentativlistan i januari 2004. Vid uppdateringen av tentativlistan har man både reviderat listan från år 1990 och koncentrerat sig på sådana typer av objekt som enligt globalstrategin godkänd av världsarvskommittén är underrepresenterade. För Finlands del gäller det främst 1900-talets arkitektur. Därtill har man första gången även tagit med naturarvet i tentativlistan.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error