1887

Verdensarv i Norden 2004

Oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur og naturarv Vega 30.-31. august 2004

image of Verdensarv i Norden 2004

I slutten av august 2004 ble det gjennomført en nordisk seminar om status for verdensarvarbeidet i Norden. Det deltok fagfolk fra de ulike forvaltnings-institusjonene i Norden samt spesialister fra Nordic World Hertage Fundation og de internasjonale organene som handterer verdensarvsaker UNESCO, IUCN og ICOMOS. Seminaret ble avholdt på Vega på Helgelandskysten i Norge. Stedet var valgt på grunn av at Veganøyan ble innskrevet på Verdensarvlisten under UNESCOs møte i Kina i juni/juli 2004. Seminaret var en oppfølging at et tilsvarende seminar holdt i Island i 1997. Under seminaret ble en rekke tilrådninger vedtatt.

Swedish

.

Sammendrag (in Norwegian)

Syv år etter det nordiske seminaret om Verdensarv i Nord som ble avholdt på Island, har representanter fra de nordiske lands myndigheter og utenlandske eksperter vært samlet til oppfølgingsseminar med utveksling av status og erfaringer. Den nordiske verdensarvstiftelsen (NWHF) og Vegaøyans Venner (VV) har vært arrangører for seminaret som ble lagt til Vega i Norge. Det skjedde med bakgrunn i at Vegaøyan ble innskrevet som nytt Verdensarvsted 01.07.04 i Kina.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error