1887

Verdensarv i Norden 2004

Oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur og naturarv Vega 30.-31. august 2004

image of Verdensarv i Norden 2004

I slutten av august 2004 ble det gjennomført en nordisk seminar om status for verdensarvarbeidet i Norden. Det deltok fagfolk fra de ulike forvaltnings-institusjonene i Norden samt spesialister fra Nordic World Hertage Fundation og de internasjonale organene som handterer verdensarvsaker UNESCO, IUCN og ICOMOS. Seminaret ble avholdt på Vega på Helgelandskysten i Norge. Stedet var valgt på grunn av at Veganøyan ble innskrevet på Verdensarvlisten under UNESCOs møte i Kina i juni/juli 2004. Seminaret var en oppfølging at et tilsvarende seminar holdt i Island i 1997. Under seminaret ble en rekke tilrådninger vedtatt.

Swedish

.

Recommendations from the Nordic Heritage Seminar

The Nordic meeting, held in Vega, Norway, was attended by 22 natural and cultural heritage experts from Greenland, Denmark, Iceland, Sweden and Norway, and representatives from ICOMOS, IUCN and the UNESCO - World Heritage Centre. It was organised jointly by the Friends of Vega Islands and the Nordic World Heritage Foundation, with the financial support of the Nordic Council of Ministers. The agenda of the meeting, the list of participants and the national tentative lists discussed are included in ANNEX I, II and III and in the report of the meeting.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error