1887

Verdensarv i Norden 2004

Oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur og naturarv Vega 30.-31. august 2004

image of Verdensarv i Norden 2004

I slutten av august 2004 ble det gjennomført en nordisk seminar om status for verdensarvarbeidet i Norden. Det deltok fagfolk fra de ulike forvaltnings-institusjonene i Norden samt spesialister fra Nordic World Hertage Fundation og de internasjonale organene som handterer verdensarvsaker UNESCO, IUCN og ICOMOS. Seminaret ble avholdt på Vega på Helgelandskysten i Norge. Stedet var valgt på grunn av at Veganøyan ble innskrevet på Verdensarvlisten under UNESCOs møte i Kina i juni/juli 2004. Seminaret var en oppfølging at et tilsvarende seminar holdt i Island i 1997. Under seminaret ble en rekke tilrådninger vedtatt.

Swedish

.

Nominering av nya områden i Norden

Ett allmänt intryck av nordiska nomineringar på natursidan är att flera hade behövt en bättre, mer genomtänkt start. Det gäller åtminstone Laponia, Höga Kusten och Kvarken. En genomtänkt start sparar mycket tid, arbete och pengar. Eftersom nomineringar på natursidan är så ovanliga finns det få tjänstemän med kunskap om den kravnivå som gäller i en rad frågor. Dyrköpta erfarenheter av både misstag och framgångar bör tas tillvara vid nya nomineringar i Norden. NVHF bör vara en länk att förmedla kunskaper och samarbete.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error