1887

Verdensarv i Norden 2004

Oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur og naturarv Vega 30.-31. august 2004

image of Verdensarv i Norden 2004

I slutten av august 2004 ble det gjennomført en nordisk seminar om status for verdensarvarbeidet i Norden. Det deltok fagfolk fra de ulike forvaltnings-institusjonene i Norden samt spesialister fra Nordic World Hertage Fundation og de internasjonale organene som handterer verdensarvsaker UNESCO, IUCN og ICOMOS. Seminaret ble avholdt på Vega på Helgelandskysten i Norge. Stedet var valgt på grunn av at Veganøyan ble innskrevet på Verdensarvlisten under UNESCOs møte i Kina i juni/juli 2004. Seminaret var en oppfølging at et tilsvarende seminar holdt i Island i 1997. Under seminaret ble en rekke tilrådninger vedtatt.

Swedish

.

Forord (in Danish)

I 1997 ble det gjennomført et nordisk seminar om Verdensarv i Nord. Seminaret ble arrangert i regi av Det nordiske verdensarvkontoret (Nordic World Heritage Office) i samarbeid med islandske myndigheter. Det ble publisert en rapport fra seminaret, TemaNord 1997:621. Bakgrunnen for seminaret var det avsluttede nordiske prosjektet som pågikk 1994-96, Verdensarv i Norden, NORD 1996:30/31. Hovedprosjektet ble bekostet av den nordiske arbeidsgruppen for natur og friluftsliv (NFG) med et bidrag fra UNESCO; World Heritage Centre. Årsaken til at seminaret ble lagt til Island var at Island nettopp (1995) hadde ratifisert Verdensarvkonvensjonen.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error