1887

Verdensarv i Norden 2004

Oppfølging av UNESCOs konvensjon for vern av verdens kultur og naturarv Vega 30.-31. august 2004

image of Verdensarv i Norden 2004

I slutten av august 2004 ble det gjennomført en nordisk seminar om status for verdensarvarbeidet i Norden. Det deltok fagfolk fra de ulike forvaltnings-institusjonene i Norden samt spesialister fra Nordic World Hertage Fundation og de internasjonale organene som handterer verdensarvsaker UNESCO, IUCN og ICOMOS. Seminaret ble avholdt på Vega på Helgelandskysten i Norge. Stedet var valgt på grunn av at Veganøyan ble innskrevet på Verdensarvlisten under UNESCOs møte i Kina i juni/juli 2004. Seminaret var en oppfølging at et tilsvarende seminar holdt i Island i 1997. Under seminaret ble en rekke tilrådninger vedtatt.

Swedish

.

Anbefalinger fra seminaret (in Norwegian)

Det nordiske møtet som ble holdt på Vega, Norge, samlet 22 natur- og kulturarveksperter fra Grønland, Danmark, Island, Sverige og Norge, samt representanter for ICOMOS, IUCN og UNESCOs World Heritage Centre. Møtet ble arrangert i felleskap av Vegaøyans Venner og den Nordiske Verdensarvstiftelsen, med økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd. Møtets dagsorden, deltagerlisten, samt listen over de tentative nasjonale verdensarvområdene er tatt med i VEDLEGG I, II og III, samt i rapporten fra møtet.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error