1887

Trafikafgifter og klimapåvirkning

Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning

image of Trafikafgifter og klimapåvirkning

Økonomiske virkemidler er - brugt rigtigt - et af de vigtigste redskaber til at påvirke forbruget i en ønsket retning, f.eks. til beskyttelse af klima og miljø. Rapporten gennemgår og sammenstiller de 5 nordiske landes skatter og afgifter med relation til at købe og eje køretøjer samt til brændstof. De 5 lande har vidt forskellige afgifter på dette felt, og det giver da også forskellige udslag i, hvor mange biler der ejes pr. indbygger, og hvor langt man kører i den enkelte bil. Landene har i en del år søgt at fremme mere brændstoføkonomiske køretøjer ved at differentiere afgiften på at eje bil. Men dette har vist sig at have begrænset effekt. Først de allerseneste år, er nogle af landene - Norge, Danmark og Finland - begyndt at differentiere afgiften på at købe bil, hvilket ser ud til at være langt mere effektivt. Erfaringerne peger på, at afgifter, som er knyttet til en aktiv handling - at købe bil eller at køre i den - har størst effekt.

Danish

.

Sammenligninger mellem de nordiske lande

De hidtidige udviklinger og forventningerne til fremtiden for udledning af CO2 fra vejtrafikken i landene er ganske forskellige. Men opgjort som CO2-udledning pr 1000 indbyggere er forskellene ikke så store i dag. Man kan hæfte sig ved, at det geografisk største land, Sverige, har den mindste CO2-udledning pr 1000 indbyggere. Der er relativt mange og store biler i Sverige, men transportomfanget (og CO2-emissionerne) er ikke større end i de øvrige nordiske lande. Dermed må det antages, at andre forhold end landenes størrelse har større betydning for landenes transportomfang og -forurening. Det kan være afgifter, velstand, konjunkturer mv.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error