1887

Trafikafgifter og klimapåvirkning

Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning

image of Trafikafgifter og klimapåvirkning

Økonomiske virkemidler er - brugt rigtigt - et af de vigtigste redskaber til at påvirke forbruget i en ønsket retning, f.eks. til beskyttelse af klima og miljø. Rapporten gennemgår og sammenstiller de 5 nordiske landes skatter og afgifter med relation til at købe og eje køretøjer samt til brændstof. De 5 lande har vidt forskellige afgifter på dette felt, og det giver da også forskellige udslag i, hvor mange biler der ejes pr. indbygger, og hvor langt man kører i den enkelte bil. Landene har i en del år søgt at fremme mere brændstoføkonomiske køretøjer ved at differentiere afgiften på at eje bil. Men dette har vist sig at have begrænset effekt. Først de allerseneste år, er nogle af landene - Norge, Danmark og Finland - begyndt at differentiere afgiften på at købe bil, hvilket ser ud til at være langt mere effektivt. Erfaringerne peger på, at afgifter, som er knyttet til en aktiv handling - at købe bil eller at køre i den - har størst effekt.

Danish

.

Indledning

Transporten bidrager med voksende mængder CO2 til atmosfæren. I forhold til internationale mål og aftaler bliver det stadig vanskeligere at holde hånden over transportens bidrag til drivhuseffekten. Senest bliver det i EUkommissionens forslag af 23.01.08 til EU's energi- og klimapakke fastlagt, at landene skal reducere CO2-udledningen fra ”landbrug, individuel boligopvarmning og trafik” med hvert sit %-mål, f.eks. for Danmarks vedkommende 20 % inden 2020. Hvis EU indgår en international aftale om generelt 30% reduktion, vil bl.a. Danmarks mål på dette område blive hævet. Det er ikke længere muligt at opfylde reduktionsmålene, uden at der også sker reduktioner for trafikken ud over de krav til forbedringer af bilernes motorteknik, som måske vedtages i EU i 2008. Det ville pålægge landbrug og individuel boligopvarmning umulige besparelsesmål, hvis der her skulle kompenseres for en fortsat stigning i trafikkens udslip.

Danish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error