1887

Together Alone

BASIC countries and the climate change conundrum

image of Together Alone

Siden 2009 har Brasilien, Sydafrika, Indien og Kina – de såkaldte BASIC-lande – samarbejdet i de internationale klimaforhandlinger. Dette afspejler deres stræben efter en større indflydelse på den globale politik. Men der er nogle der hævder at gruppens fremgangsmåde har blokeret for fremskridt i forhandlingerne. Dette er dog en overfladisk betragtning. Hvis man ønsker en reel indsigt i BASIC-gruppens fremgangsmåde, er det nødvendigt at forstå udviklingsproblemerne i hvert enkelt land og den geopolitiske værdi som de ser i et samarbejde. Der er tale om fire forskellige lande, og derfor er det de indenrigspolitiske prioriteringer som definerer grænserne for deres samarbejde, og hvad de kan bidrage med i klimadiskussionerne. Denne rapport, som Nordisk Ministerråd har bestilt fra Stockholm Environment Institute, giver en mere nuanceret forståelse for BASIC-samarbejdet. En sådan forståelse er af afgørende betydning hvis de internationale klimaforhandlinger skal lykkes.

English

.

Summary

Carried by the weight of their increasing economic and geopolitical influence, the BASIC countries - both individually and collectively - are rapidly moving to the centre stage of international politics. Their increased influence in international climate diplomacy was clearly seen for the first time at the Copenhagen Climate Conference (COP15). The four appeared to have a joint strategy, and played a key role in negotiating the conference’s final political outcome - the Copenhagen Accord - with the United States.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error