1887

Together Alone

BASIC countries and the climate change conundrum

image of Together Alone

Siden 2009 har Brasilien, Sydafrika, Indien og Kina – de såkaldte BASIC-lande – samarbejdet i de internationale klimaforhandlinger. Dette afspejler deres stræben efter en større indflydelse på den globale politik. Men der er nogle der hævder at gruppens fremgangsmåde har blokeret for fremskridt i forhandlingerne. Dette er dog en overfladisk betragtning. Hvis man ønsker en reel indsigt i BASIC-gruppens fremgangsmåde, er det nødvendigt at forstå udviklingsproblemerne i hvert enkelt land og den geopolitiske værdi som de ser i et samarbejde. Der er tale om fire forskellige lande, og derfor er det de indenrigspolitiske prioriteringer som definerer grænserne for deres samarbejde, og hvad de kan bidrage med i klimadiskussionerne. Denne rapport, som Nordisk Ministerråd har bestilt fra Stockholm Environment Institute, giver en mere nuanceret forståelse for BASIC-samarbejdet. En sådan forståelse er af afgørende betydning hvis de internationale klimaforhandlinger skal lykkes.

English

.

BASIC takes the stage

It has become almost a cliché to note that the outcome of the fifteenth session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP15) in Copenhagen was neither what was hoped for nor what was expected. When the waiting lines had finally disappeared from the icy streets around the Bella Centre, the street demonstrations quietened and the leaders retreated to their capitals, the world was left to make sense not only of the three-page agreement that was the Copenhagen Accord, but also of a new international constellation between Brazil, South Africa, India and China - BASIC - that had firmly taken the stage.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error