1887

Together Alone

BASIC countries and the climate change conundrum

image of Together Alone

Siden 2009 har Brasilien, Sydafrika, Indien og Kina – de såkaldte BASIC-lande – samarbejdet i de internationale klimaforhandlinger. Dette afspejler deres stræben efter en større indflydelse på den globale politik. Men der er nogle der hævder at gruppens fremgangsmåde har blokeret for fremskridt i forhandlingerne. Dette er dog en overfladisk betragtning. Hvis man ønsker en reel indsigt i BASIC-gruppens fremgangsmåde, er det nødvendigt at forstå udviklingsproblemerne i hvert enkelt land og den geopolitiske værdi som de ser i et samarbejde. Der er tale om fire forskellige lande, og derfor er det de indenrigspolitiske prioriteringer som definerer grænserne for deres samarbejde, og hvad de kan bidrage med i klimadiskussionerne. Denne rapport, som Nordisk Ministerråd har bestilt fra Stockholm Environment Institute, giver en mere nuanceret forståelse for BASIC-samarbejdet. En sådan forståelse er af afgørende betydning hvis de internationale klimaforhandlinger skal lykkes.

English

.

Authors' Note

The motivation for this work comes first and foremost from a desire to see meaningful progress within the international climate change negotiations. Work towards a global climate agreement under the UNFCCC has been a long and difficult process, and it is clear that many of the remaining obstacles to a comprehensive agreement are the result of countries beginning from different ‘starting positions’ – in development terms, in energy resources, in economic strength, and in ideology. In essence, different countries quite naturally have differing perspectives on how a meaningful agreement might best be reached and what that agreement should look like.

English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error