1887

The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy 2014–2017

image of The Use of Economic Instruments in Nordic Environmental Policy 2014–2017

This is the eighth quadrennial report on the use of economic instruments in Nordic environmental policy published by the Nordic Working Group for Environment and Economics. The report comprises two parts. Part I summarises the use of economic instruments in environmental policies of the five countries, during the period 2014-2017. It provides an overview of new instruments and major changes to existing instruments, a detailed country-by-country description of these developments, and a cross-country comparison. Part II provides an overview of the use of voluntary environmental agreements in different environmental sectors across the Nordic countries. It includes an overview and synthesis of studies that have evaluated the effects of voluntary environmental agreements.

English

.

Sammenfatning

Nærværende rapport består af to dele. Del 1 opsummerer de væsentligste ændringer i anvendelsen af økonomiske virkemidler i miljøpolitikken i de nordiske lande ved at give et overblik over nye virkemidler eller vigtige ændringer i eksisterende i perioden 2014–2017. Derudover indeholder Del 1 en detaljereret beskrivelse af udviklingen i hvert af de nordiske lande, som danner udgangspunkt for en efterfølgende sammenligning og vurdering på tværs af landene. Del 1 indeholder også ”rådata”, som politiske beslutningstagere og øvrige interessenter kan anvende til uddybende analyser. Del 2 indeholder en oversigt over anvendelsen af frivillige miljøaftaler i de nordiske lande fordelt på sektorer. Endelig sammenfatter Del 2 de studier, som har evalueret effekten af frivillige miljøaftaler.

Danish English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error