1887

Svanen og EU Ecolabel

Suksesshistorier i nordiske småsamfunn

image of Svanen og EU Ecolabel

De nordiske landene har et framgangsrikt samarbeid med det nordiske miljømerket Svanen, ett av de mest vellykkede eksemplene på miljømerking i hele verden (ifølge en internasjonal studie som ble utført av Evironmental Resources Management i England i 2008). EU Ecolabel havnet blant de fire beste i samme studie. I denne rapporten presenteres 18 gode eksempler (”suksesshistorier”) fra små foretak innen Norden, som har fått sine varer eller tjenester miljømerket med Svanen eller EU Ecolabel. Eksemplene viser at miljømerking er mulig og lønnsomt - ikke bare i storbyene, men også i mindre tettsteder og spredetbygde strøk.

Norwegian Icelandic, Finnish

.

Suksesshistoriene

Allsidige Nord AS ble etablert i 2007. Fra begynnelsen var det et mål å få produksjonen miljøsertifisert, både for å redusere de negative effektene på miljø og samfunn og for å skille seg ut fra andre leverandører av bærenett. Til dette valgte de Svanen, og begrunnelsen var at det var den mest anerkjente sertifiseringen med de mest seriøse kriteriene.

Norwegian Icelandic, Finnish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error