1887

Svanen och EU Ecolabel. Succéhistorier i nordiska småsamfund

Producenternas erfarenheter

image of Svanen och EU Ecolabel. Succéhistorier i nordiska småsamfund

Svanen och EU Ecolabel – Succéhistorier i nordiska småsamfund - Producenternas erfarenheter De nordiska länderna har ett framgångsrikt samarbete med det nordiska miljömärket Svanen, ett av de mest lyckade exemplen på miljömärkningar i hela världen (enligt en internationell studie, som utförts av Evironmental Resources Management i England 2008). EU Ecolabel hamnade på topp fyra i samma studie. I denna skrift presenteras 18 goda exempel (”succéhistorier”) från små företag som drivs i nordiska småsamhällen och fått sina varor eller tjänster miljömärkta med Svanen eller EU Ecolabel. Exemplen visar att miljömärkning är möjlig och lönsam, inte bara i storstäderna, utan också i småsamhällen.

Swedish

.

Succéhistorierna

Allsidige Nord AS etablerades 2007. Från början var det ett mål att få produkterna miljöcertifierade, både för att minska de negativa effekterna på miljö och samhälle samt för att skilja sig från övriga leverantörer av bärkassar. För detta ändamål valde man Svanen med motiveringen att det var den mest erkända certifieringen med de mest seriösa kriterierna.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error