1887

Svanen och EU Ecolabel. Succéhistorier i nordiska småsamfund

Producenternas erfarenheter

image of Svanen och EU Ecolabel. Succéhistorier i nordiska småsamfund

Svanen och EU Ecolabel – Succéhistorier i nordiska småsamfund - Producenternas erfarenheter De nordiska länderna har ett framgångsrikt samarbete med det nordiska miljömärket Svanen, ett av de mest lyckade exemplen på miljömärkningar i hela världen (enligt en internationell studie, som utförts av Evironmental Resources Management i England 2008). EU Ecolabel hamnade på topp fyra i samma studie. I denna skrift presenteras 18 goda exempel (”succéhistorier”) från små företag som drivs i nordiska småsamhällen och fått sina varor eller tjänster miljömärkta med Svanen eller EU Ecolabel. Exemplen visar att miljömärkning är möjlig och lönsam, inte bara i storstäderna, utan också i småsamhällen.

Swedish

.

Introduktion

I denna skrift presenteras ett antal succéhistorier från små företag som fått sina varor eller tjänster miljömärkta med Svanen eller EUmiljömärket.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error