1887

Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?

image of Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?

Hösten 2012 publicerade Nordiska ministerrådet ett häfte med 18 goda exempel (”succéhistorier”) på miljömärkning av varor eller tjänster från små företag i mindre samhällen i Norden. Dessa exempel visar att miljömärkning inte bara är möjlig utan också lönsam, inte bara i storstäderna utan också i mindre samhällen. Denna rapport bygger vidare på ”succéhistorierna” och innebär en närmare och mer detaljerad undersökning av vilka styrmedel som skulle kunna användas för att göra Svanen mer tillgänglig/aktuell för producenter av varor och tjänster i mindre samhällen i Norden. Undersökningen har gjorts av Environice på Island på uppdrag av Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp, en undergrupp till arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion.

Swedish

.

Status i enskilda områden

Denna rapport handlar främst om Småsamfundsgruppens geografiska arbetsområde, d.v.s. Island, Färöarna, Åland och Nordnorge samt Grönland. Detta avsnitt innehåller en kort översikt över Svanens status i dessa fem områden.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error