1887

Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?

image of Svanen i mindre samhällen – hur kan man stödja utvecklingen?

Hösten 2012 publicerade Nordiska ministerrådet ett häfte med 18 goda exempel (”succéhistorier”) på miljömärkning av varor eller tjänster från små företag i mindre samhällen i Norden. Dessa exempel visar att miljömärkning inte bara är möjlig utan också lönsam, inte bara i storstäderna utan också i mindre samhällen. Denna rapport bygger vidare på ”succéhistorierna” och innebär en närmare och mer detaljerad undersökning av vilka styrmedel som skulle kunna användas för att göra Svanen mer tillgänglig/aktuell för producenter av varor och tjänster i mindre samhällen i Norden. Undersökningen har gjorts av Environice på Island på uppdrag av Nordiska ministerrådets Småsamfundsgrupp, en undergrupp till arbetsgruppen för hållbar konsumtion och produktion.

Swedish

.

Diskussion

Som framkommit har Svanen ingen rättslig status som ett officiellt miljömärke på Färöarna och Grönland. I Danmark finns det nationella lagar och förordningar om miljömärkning, i vilka det tydligt anges att lagen inte gäller Färöarna och Grönland. Detta kan tolkas som att Svanen har reglerats ut. Finland har ingen lagstiftning om miljömärkning och inte heller Åland har lagstiftat om detta.

Swedish

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error