1887

Svanemerket 30 år

Jubileumsberetning for det nordiske miljømerket

image of Svanemerket 30 år

Dette er en beretning om Svanemerkets første tretti år, skrevet i kronologisk orden med korte kapitler som hver for seg skal illustrere ulike aspekter av ordningen. Det er få områder av samfunnslivet hvor det har vært prestert så mye tåkeprat som innenfor miljøvern. Kanskje fordi det er så enkelt å være enige om målene, men så vanskelig å finne de rette løsningene, og leve som man prediker. Hos Svanemerket har man gjort jobben fra dag én, ved å stille konkrete målbare krav til miljøprestasjon og gjøre miljø til et konkurransefortrinn. Det har vært konflikter og uenighet, men ingen kan bestride at miljømerking har ført til betydelige miljøforbedringer. Norden med 30 millioner innbyggere, utgjør verdens tolvte største økonomi, og det gjør en forskjell når næringslivet skal gjøre sine produktendringer og markedsfremstøt. Merket er en suksess langt ut over Nordens grenser.

Norwegian English

.

2001 Svend Thibergs minnesbilder og utmaningar

Professor Svend Thiberg var en engasjert styreleder i SIS Miljömärkning i årene 1996-2001. Han var godt kvalifisert for jobben gjennom sitt arbeide med forbrukerspørsmål ved Kungliga Tekniska Høgskolan (KTH), hvor han opprinnelig ble professor i bygnadsfunktionslära allerede i 1970. Han hadde senere ulike styreverv i organisasjoner som KTH, International Organization for Standardization ISO, SIS, Möbelinstitutet og Svensk Form. Ved KTH hadde han oppgave som svensk «konsumentforskningsutredare». Thiberg hadde et bredt engasjement. Han fikk styrevervet i juni 1996, da var han i Istanbul som styreleder for den internasjonale organisasjonen «ARC PEACE» (Arkitekter for fred ), og skulle delta på FNs konferanse HABITAT II som behandlet den globale bostedskrisen.

Norwegian English

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error